İlaç fiyatlarını Cumhurbaşkanı belirleyecek

admin | 11 Temmuz 2018 | Dünya, Genel, Gündem, Siyaset

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kararnamesine göre ilaç fiyatlarının tespitini Cumhurbaşkanı yapacak

İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı belirlendi.

Bakanlığın görev ve yetkileri arasında, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapılması, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, uluslararası öneme sahip halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi, sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, kozmetikler ve tıbbi cihazların kaliteli ve güvenli bir şekilde piyasaya sunulması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi için çalışmalar yapılması yer aldı.

Ayrıca, insan gücünde ve maddi kaynaklarda tasarruf sağlanması ve verimin artırılması, sağlık insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımının yapılması ve tüm paydaşlar arasında iş birliğinin geliştirilmesi suretiyle yurt genelinde eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanmasının da bulunduğu görev ve yetkilerine göre, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke genelinde planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacak. Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevler yapılacak, ilaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Teşkilat, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından oluşacak.

Bakanlığın hizmet birimlerinde, Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlığın Geliştirilmesi, Sağlık Bilgi Sistemleri, Sağlık Yatırımları, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Halk Sağlığı, Kamu Hastaneleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürleri ile Denetim Hizmetleri, Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Hukuk ve Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü yer alacak.

“AYKIRI FAALİYETLER VE TANITIMLAR DURDURULACAK”

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında, her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici, sağlık hizmetleri planlanacak, teknik düzenleme yapılacak, standartlar belirlenecek ve bu hizmetlerle sunucular sınıflandırılacak, iş ve işlemleri yapılacak.

Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetleri planlanacak ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanacak.

Kamu ve özel hukuk tüzel kişileriyle gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin verilecek ve ruhsatlandırılacak. Bu izin ve ruhsatlar, gerektiğinde süreli ve süresiz iptal edilebilecek.

Sağlık hizmetlerinin ücret tarifeleri belirlenecek veya tasdik edilecek. Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapılacak, sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuatla belirlenen politika ve düzenlemelere uyumu denetlenecek ve gerekli yaptırımlar uygulanacak. Planlama ve standartlar oluşturulması için gerekli gerekli komisyonlar kurulacak. Sağlık kurum ve kuruluşlarıyla hizmetten faydalananlar arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne ilişkin usuller belirlenecek.

Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarıyla ilgili düzenleme yapılacak ve sağlık beyanı ile yapılacak her türlü uygulamalara izin verilecek, denetlenecek. Düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetler ve tanıtımlar durdurulacak. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kuralları belirlenecek ve uygulanması sağlanacak. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak. İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapılacak. Tıpta uzmanlık eğitimiyle ilgili iş ve işlemler yürütülecek.

Sağlık insan gücü planlanacak, sayı ve nitelik olarak ihtiyaca uygun insan gücü yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacak. Mevcut sağlık insan gücü, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar düzeyinde planlanacak ve istihdamın bu plan çerçevesinde yürütülmesi denetlenecek.

Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim, görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimleri ve benzeri eğitimleri ile ilgili düzenlemeleri yapılacak, koordine edilecek, kredilendirme, izleme ve denetimini sağlanacak.

İlgili kuruluşlarla iş birliğiyle sağlık mesleklerinin standartları belirlenecek, eğitim müfredatlarının kanıta dayalı olarak güncellenmesi ve geliştirilmesi sağlanacak, sağlık meslek mensuplarının sertifikasyonu ile ilgili işler yapılacak veya yaptırılacak. Sağlık meslek mensuplarının tescil işlemleri gerçekleştirilecek, kayıtları tutulacak, personel hareketleri takip edilecek. Bağlı kuruluşların sağlık hizmetleri sınıfına ait personelinin ihtiyaç planlamasını ile Bakan tarafından verilen diğer görevler yapılacak.

524 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.


Warning: include(/home/habersom/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV2/sidebar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/habersom/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV2/single.php on line 104

Warning: include(): Failed opening '/home/habersom/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV2/sidebar.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/share/pear') in /home/habersom/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV2/single.php on line 104